Građansko vaspitanje i veronauka 20 godina kasnije

Građansko vaspitanje i veronauka 20 godina kasnije

Bogdan Petrović
Bogdan Petrović

Pre tačno dvadeset godina, 2. novembra 2001. godine, veronauka je vraćena u škole, a kako bi se smirile strasti onih koji su se tome protivili, kao njen pandan osmišljeno je građansko vaspitanje.

Predmeti su uvedeni kao izborni, ali obavezni. Drugim rečima, učenici su morali da se opredele za jedan od dva.

Dvadeset godina kasnije, predmeti se i dalje biraju, ni za jedan od njih ne postoje udžbenici, kao ni škola za njihove predavače, pa se postavlja pitanje da li je i kakav efekat postignut njihovim uvođenjem u škole, odnosno imaju li đaci i društvo neke koristi od njih?

Ustupak crkvi

Veronauka je u crkve vraćena na mala vrata iako je bilo dosta polemika u vezi sa tim. One su se, doduše, raspirivale nakon uvođenja predmeta, pošto je sam čin obavljen bez pripreme, javne rasprave i mišljenja stručnjaka.

Novoizabrana vlast, posle smene Slobodana Miloševića, koja je imala veliku podršku Crkve tokom borbe protiv njegove diktature, revanširala se saborcu brzim uvođenjem predmeta na kome je ova institucija sve vreme insistirala. Čak je i tadašnji Ministar prosvete Gašo Knežević priznao da je odluka o veronauci apsolutno doneta na političkom nivou, bez uzimanja u obzir bilo kojih pedagoških zahteva.

Zdravo 👋 Želimo ti dobrodošlicu na Glavne 🖖

Upravo čitaš priču dostupnu uz besplatnu članarinu. To znači da je ona objavljena pre najmanje mesec dana. Ako ti se sviđa i želiš da čitaš naše novije članke - pozivamo te da se odlučiš za plaćenu članarinu. 👈

🥁 Svi novi tekstovi su prvih 30 dana dostupni samo uz plaćenu članarinu!

Plaćena članarina omogućava nam da nastavimo da objavljujemo kvalitetne priče na raznovrsne teme, bez opterećivanja sajta banerima koji ometaju čitanje. Uz mesečnu članarinu nižu od 6 šoljica kafe u kafiću, nadamo se da ćeš odlučiti da na ovaj način podržiš naš rad...