Ljudska prava

Feminizam u Jugoslaviji (Građanski protesti - 5.deo) Sa besplatnom članarinom Dostupno svima

Jedna od globalnih posledica protesta ’68. bila je i ta što je feminizam dobio snažan vetar u leđa u zapadnim zemljama, s obzirom da je išao ruku pod ruku sa tom kulturnom revolucijom. U Jugoslaviji, prekretnica razvoja feminističkog pokreta bila je međunarodna konferencija “DRUG-CA ŽENA. Žensko pitanje. Novi pristup?”, održana

Bogdan Petrović
Bogdan Petrović
Društvo

Da li je Srbija spremna za surogat materinstvo? Sa besplatnom članarinom Dostupno svima

Većina roditelja bi se sigurno složila sa konstatacijom da u životu nema veće radosti od one koju su osetili u trenutku kada su dobili dete. Reproduktivna smo bića, naše telo i um teže reprodukciji i logično je da većina želi da svrhu svog bitisanja na Zemlji ostvari kroz novo ljudsko

Bogdan Petrović
Bogdan Petrović
Društvo

Trgovina ljudima i moderno ropstvo - zločini koji menjaju (samo) formu Sa besplatnom članarinom Dostupno svima

Period u kojem su ljudi bili “stvari koje govore” i predmet lokalne i međunarodne kupoprodaje simbolički je okončan 1873. zatvaranjem poslednje tržnice robova u Zanzibaru. Iako rob nigde na svetu više ne može da se kupi legalno, različite forme trgovine ljudima ne samo da opstaju, već se neprestano javljaju nove.

Dušan Katilović
Dušan Katilović
Društvo

Legalizacija najstarijeg zanata posle pandemije Sa besplatnom članarinom Dostupno svima

Socijalno i fizičko distanciranje, ograničenje kretanja ljudi, infekcija koja se prenosi bliskim kontaktom i kapljičnim putem su pojave koje karakterišu pandemiju korona virusa i predstavljaju poseban izazov za najstariji zanat na svetu - prostituciju. I dok će neki reći da je šteta koju trpi trgovina seksom ujedno kolateralna dobit nenormalnog

Dušan Katilović
Dušan Katilović
Društvo

Politička korektnost: Dete vas sluša Sa besplatnom članarinom Dostupno svima

Pretpostavlja se da je svima jasno da utopije mogu da postoje samo u mašti – društvo u kojem bi svi poštovali jedni druge ravno je naučnoj fantastici, najpre zbog toga što „poštovanje“ nema univerzalnu definiciju. Ne postoji ni jasna odrednica o tome šta je ispravno izražavanje koje zadovoljava sve moralne zahteve,

Milan Živanović
Milan Živanović
Društvo

Narodne kuhinje: Solidarnost i pravo na hranu Sa besplatnom članarinom Dostupno svima

Uverenje da se svako ljudsko biće rađa s pravom na slobodan pristup izvorima hrane prvi je izneo Franklin D. Roosevelt 6. januara 1941. godine u svom govoru o „četiri slobode“. Na početku obraćanja je objasnio o kojim se slobodama radi: slobodi govora i izražavanja, slobodi veroispovesti, slobodi pristupa osnovnim životnim

Milan Živanović
Milan Živanović
Društvo

Problem beskućništva: Krov kao pravo na dostojanstven život Sa besplatnom članarinom Dostupno svima

U modernom društvu uspeh zauzima važno mesto, te se i najmanji neuspeh tumači kao siguran znak propasti. Svaki pojedinac je odgovoran za sebe i svoj život, i smatra se jedinim krivcem za sopstvenu nesreću. Građani se dele na kategorije po principu „žanje ono što je posejao“, a oni neuspešni se

Milan Živanović
Milan Živanović
Društvo

Zašto je za Srbiju važan Zakon o istopolnim zajednicama Sa besplatnom članarinom Dostupno svima

Zakon o istopolnim zajednicama godinama je kamen spoticanja na društveno-političkoj sceni Srbije, iako je reč o jednoj od najvažnijih regulativa u domenu ljudskih prava. LGBT+ zajednica je bitan deo našeg društva koliko god u njegovom ostatku egzistiralo onih koji bi to da negiraju. Samim tim, pripadnicima ove manjine je neophodno

Bogdan Petrović
Bogdan Petrović
Ljudska prava