Dušan Katilović

Rođen je 1975, a novinarstvom se bavi od 1991. Po obrazovanju pravnik, po opredeljenju preduzetnik, inovator i ljubitelj izazova. Život ga je vodio od Lisabona do Hongkonga, skrasio se u Beogradu.

Svetlosno zagađenje (Alternativni zagađivači - 2. deo) Sa besplatnom članarinom Dostupno svima

Zagađenje se uopšteno može definisati kao bilo koja pojava koja ugrožava prirodno okruženje ili čovekovu dobrobit. Tradicionalno, tipovi zagađenja se određuju spram vrste okoline u kojima se pojavljuju: vazduha, vode ili tla. Međutim, u novije vreme, savremeni čovek se suočava sa novim, alternativnim kategorijama zagađivača: bukom (zvukom), svetlošću, suvišnom toplotom,

Dušan Katilović
Dušan Katilović
Društvo

Zagađenje bukom (Alternativni zagađivači - 1. deo) Sa besplatnom članarinom Dostupno svima

Zagađenje se uopšteno može definisati kao bilo koja pojava koja ugrožava prirodno okruženje ili čovekovu dobrobit. Tradicionalno, tipovi zagađenja se određuju spram vrste okoline u kojima se pojavljuju: vazduha, vode ili tla. Međutim, u novije vreme, savremeni čovek se suočava sa novim, alternativnim kategorijama zagađivača: bukom (zvukom), svetlošću, suvišnom toplotom,

Dušan Katilović
Dušan Katilović
Društvo

Kvantno računarstvo: Odiseja duga pola veka Sa besplatnom članarinom Dostupno svima

Kvantno računarstvo (eng. quantum computing) mnogi smatraju svetim gralom računarstva čijim bi ovladavanjem svet prevazišao fizičko-logička ograničenja današnjih kompjutera koji se baziraju na sve većoj sirovoj snazi procesora, a koji (ipak) poseduju svoje objektivne granice. Napori: od Fajnmana do danasRodonačelnik kvantnog računarstva bio je dobitnik Nobelove nagrade za fiziku Ričard

Dušan Katilović
Dušan Katilović
Nauka i tehnologija

Šta su digitalni NFT tokeni i kako zaraditi pare od njih? Sa besplatnom članarinom Dostupno svima

Unikatni (nezamenljivi) digitalni tokeni (eng. Non-fungible Tokens), skraćeno NFT predstavljaju najnoviji izdanak digitalne ekonomije bazirane na blokčejn tehnologiji. Za njihovo razumevanje, a s obzirom na visok stepen njihove apstraktnosti, neopodno je bar minimalno poznavanje principa operativnosti blockchain ekosistema, a naročito onog baziranog na Ethereum platformi. Ethereum platforma je u široj

Dušan Katilović
Dušan Katilović
Nauka i tehnologija

Rad od kuće: Instant evolucija jednog koncepta Sa besplatnom članarinom Dostupno svima

Rad na daljinu ili od kuće (eng. Work from Home - WFH) kao poželjan koncept obavljanja radnih zadataka u uslovima pandemije beleži više od dve godine svoje aktuelnosti. Ono što je početkom 2020. bila iznuđena i gotovo momentalna tranzicija, evoluiralo je u pojavu koja se do danas razvija u raznim

Dušan Katilović
Dušan Katilović
Ekonomija i poslovanje

Uzgoj organa: Da li će nam dugovečnost zavisiti od svinja? Sa besplatnom članarinom Dostupno svima

Stremljenje posthrišćanskog čoveka da živi večno se obično zamišlja kroz dva scenarija - jedan je transhumanistički, gde bi čovekova svest nakon biološkog kraja bila uploadovana na moćnu kompjutersku mrežu i drugi, gde bi ljudski organi po isteku trajanja bili zamenjivani novima (ili bi čak ceo organizam bivao zamenjen novim). Obe

Dušan Katilović
Dušan Katilović
Društvo

Baby Gangs: Organizovani kriminal TikTok generacije Sa besplatnom članarinom Dostupno svima

Prve asocijacije na organizovane kriminalne organizacije na tlu Evrope vezuju se za regione Apeninskog poluostrva i Sicilije. ‘Ndrangeta, Kamora, Ujedinjeno društvo svete Krune (SCU - Sacra Corona Unita) i Koza nostra notorni su kriminalni sindikati koji vekovima funkcionišu paralelno sa društvenim strukturama, često moćniji čak i od države i duboko

Dušan Katilović
Dušan Katilović
Društvo

Kolonizacija svemira: Hir hiperbogatih, namenska industrija ili samo još jedna biznis šema? Sa besplatnom članarinom Dostupno svima

I dok su se stariji među nama u detinjstvu divili poduhvatima američkih i sovjetskih astronauta, savremeni ekonomski poredak nam je iznedrio hiperbogataše koji u svom portfoliju interesovanja i aktivnosti imaju i istraživanje svemira. Džef Bezos, Ilon Mask i Ričard Branson prevode ekipu preduzetnih tajkuna za koje nije sigurno da li

Dušan Katilović
Dušan Katilović
Poslovanje