Nauka i tehnologija

Zbog čega se zaista bojimo veštačke inteligencije? Members Public

Prva frustracija veštačkom inteligencijom (Artificial Intelligence - AI) javila se kod ovog autora još pre 40 godina kada ga je šahovski program na ZX Spectrumu 48K pobedio već na prvom nivou težine. Olakšavajuća okolnost bila je to što je prirodna inteligencija novopečenog humanog šahiste ipak bila još uvek debelo u

Dušan Katilović
Dušan Katilović
Nauka i tehnologija

Dešifrovanje ljudskog genoma - priča sa srećnim krajem (i mogućim vrlo ružnim novim početkom) Members Public

Ukoliko bismo morali da sastavimo poslednje pitanje u kvizu “Ko želi da bude milioner” ili “Potera”, takmičaru bismo zadali ogromne muke ovim: “Kojem od navedenih projekata je trebalo najviše vremena da bude završen?”: A) Skadar na Bojani B) Obilaznica oko Beograda C) Dekodiranje ljudskog genoma I dok smo pitanje Skadra

Dušan Katilović
Dušan Katilović
Nauka i tehnologija

Pretrpanost informacijama: Kako mozak odvaja bitno od nebitnog? Members Public

Verovatno vam se makar jednom desilo da uzmete u ruke svoj smartfon od koga se ne odvajate, želeći nešto da uradite, pa da iste sekunde zaboravite zbog čega ste ga uzeli. Ili, još verovatnije, da krenete da uradite jednu stvar na njemu, a onda odradite nešto drugo, ali ne i

Bogdan Petrović
Bogdan Petrović
Nauka i tehnologija

Na rubu antropomorfizma: Kada se životinje zaista ponašaju kao ljudi? Members Public

Antropomorfizam predstavlja širok skup pojava u kojima živim i neživim stvarima pridajemo ljudske osobine. Spektar ovakvog ponašanja obuhvata nežive predmete od kamena, stene i debla, sve do industrisjkih i proizvoda široke potrošnje; zatim apstraktne konstrukte kao što su nacija, božanstvo, pleme ili rasa, ali se antropomorfizam najčešće vezuje za životinje

Dušan Katilović
Dušan Katilović
Nauka i tehnologija

Internet prevare: Svetske, a naše Members Public

Najčešće internet prevare na srpskom parčetu interneta

Dušan Katilović
Dušan Katilović
Nauka i tehnologija

Mikro i nanoplastika (Alternativni zagađivači - 5. deo) Members Public

Zagađenje se uopšteno može definisati kao bilo koja pojava koja ugrožava prirodno okruženje ili čovekovu dobrobit. Tradicionalno, tipovi zagađenja se određuju spram vrste okoline u kojima se pojavljuju: vazduha, vode ili tla. Međutim, u novije vreme, savremeni čovek se suočava sa novim, alternativnim kategorijama zagađivača: bukom (zvukom) [https://www.glavne.

Dušan Katilović
Dušan Katilović
Nauka i tehnologija

Svemirski otpad (Alternativni zagađivači - 4. deo) Members Public

Zagađenje se uopšteno može definisati kao bilo koja pojava koja ugrožava prirodno okruženje ili čovekovu dobrobit. Tradicionalno, tipovi zagađenja se određuju spram vrste okoline u kojima se pojavljuju: vazduha, vode ili tla. Međutim, u novije vreme, savremeni čovek se suočava sa novim, alternativnim kategorijama zagađivača: bukom (zvukom) [https://www.glavne.

Dušan Katilović
Dušan Katilović
Nauka i tehnologija

Kako Google menja ponašanje svih nas Members Public

Google već odavno nije više dominantan isključivo u domenu svoje primarne funkcije - pretraživanja weba, već on dikrektno i indirektno, a umnogome i presudno, utiče na kreiranje sadržaja na vebu, ali i na ukupno ponašanje svih nas kao njegovih vernih i intenzivnih korisnika. Pretrage koje nikuda ne odlaze Poslednja velika

Dušan Katilović
Dušan Katilović
Nauka i tehnologija