Trgovina ljudima i moderno ropstvo - zločini koji menjaju (samo) formu

Trgovina ljudima i moderno ropstvo - zločini koji menjaju (samo) formu

Dušan Katilović
Dušan Katilović

Period u kojem su ljudi bili “stvari koje govore” i predmet lokalne i međunarodne kupoprodaje simbolički je okončan 1873. zatvaranjem poslednje tržnice robova u Zanzibaru.

Iako rob nigde na svetu više ne može da se kupi legalno, različite forme trgovine ljudima ne samo da opstaju, već se neprestano javljaju nove. Ljudski očaj koji je jedna od konstanti ove grane organizovanog kriminala surovo se konvertuje u “čvrstu valutu” koja je ujedno jak motiv trgovcima ljudima da svoju neljudsku aktivnost upražnjavaju uprkos naporima organa reda i gonjenja i teškim kaznama za one koji budu oglašeni krivima.

Moderno ropstvo - prinudni rad i prinudni brak

Jedna od najizraženijih i najrašireijih formi modernog ropstva jeste prinudni rad. Prema procenama Međunarodne organizacije rada, u svetu postoji oko 25 miliona ljudi koji rade pod ropskim uslovima, bez osnovnih ljudskih, građankih, zdravstvenih ili radničkih prava.

Zdravo 👋 Želimo ti dobrodošlicu na Glavne 🖖

Upravo čitaš priču dostupnu uz besplatnu članarinu. To znači da je ona objavljena pre najmanje mesec dana. Ako ti se sviđa i želiš da čitaš naše novije članke - pozivamo te da se odlučiš za plaćenu članarinu. 👈

🥁 Svi novi tekstovi su prvih 30 dana dostupni samo uz plaćenu članarinu!

Plaćena članarina omogućava nam da nastavimo da objavljujemo kvalitetne priče na raznovrsne teme, bez opterećivanja sajta banerima koji ometaju čitanje. Uz mesečnu članarinu nižu od 6 šoljica kafe u kafiću, nadamo se da ćeš odlučiti da na ovaj način podržiš naš rad...