Narodne kuhinje: Solidarnost i pravo na hranu

Narodne kuhinje: Solidarnost i pravo na hranu

Milan Živanović
Milan Živanović

Uverenje da se svako ljudsko biće rađa s pravom na slobodan pristup izvorima hrane prvi je izneo Franklin D. Roosevelt 6. januara 1941. godine u svom govoru o „četiri slobode“.

Na početku obraćanja je objasnio o kojim se slobodama radi: slobodi govora i izražavanja, slobodi veroispovesti, slobodi pristupa osnovnim životnim potrepštinama i slobodi od straha. Time je postao prva uticajna osoba koja je javno progovorila o problemu siromaštva.

Zdravo 👋 Želimo ti dobrodošlicu na Glavne 🖖
Ovde svake nedelje objavljujemo priče na različite teme iz domena poslovanja, sporta, kulture, infrastrukture, tehnologije... a svaka nova priča, najpre je dostupna registrovanim članovima.
🥁 Prijavi se za bespatnu članarinu da među prvima saznaš kad objavimo novu priču.

Koncept četiri slobode uticao je na Atlantsku povelju, koja je usvojena u avgustu 1941. godine, a zatim i na sadržaj Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, koja je usvojena 10. decembra 1948. godine u Ujedinjenim nacijama.

Više od sedamdeset godina kasnije problem siromaštva i dalje. Procenjuje se da širom sveta danas gladuje oko 690 miliona ljudi.

Prema izveštaju Ujedinjenih Nacija iz 2020. godine, s nedostatkom hrane se bori oko 8,9% svetske populacije. Ističe se da se od 2014. godine taj procenat polako povećava, pa se procenjuje da će broj onih koji nemaju pristup hrani do 2030. godine iznositi čak 840 miliona.

Srbija napreduje, gladni gladuju

Borba protiv siromaštva i porast životnog standarda su na vrhu liste zadataka svake vlade u Srbiji već više od dvadeset godina. Prema izveštaju Svetske banke situacija se poslednjih godina popravlja – 2015. je u Srbiji bilo 25,8% siromašnih, da bi se 2017. procenat smanjio na 20,8%, a 2019. na 18,9%.

Tvrdi se da je poboljšanju doprineo ekonomski rast u periodu između 2015. i 2019. godine, najpre zbog toga što se broj zaposlenih građana sa 42,5% iz 2015. godine 2018. popeo na 47,6%.

U izveštaju stoji i da je najveći broj siromašnih u ruralnim i slabo naseljenim delovima Srbije.