Istorija građanskih protesta u Srbiji

Istorija građanskih protesta u Srbiji

Bogdan Petrović
Bogdan Petrović

Protest kao fenomen modernog društva predstavlja (poslednji) pokušaj pojedinca ili grupe ljudi da direktno utiču na svoju životnu sredinu. U tom kontekstu, protesti se mogu sresti u svim društvima – od liberalnih demokratija zapadnog tipa do društava koja se iz perspektive ovih prvih mogu okarakterisati kao nedemokratska.

Srbija je, nažalost, duži period svoje moderne istorije upravo takva. Vladajući režimi su u poslednje tri decenije ovde uglavnom diktatorski, a kada represija vlasti postane neizdrživa i kada je narodu ugrožena gola egzistencija, odnosno pravo na normalan život i slobodu, onda je prinuđen da pravdu traži na ulici.

Sve je počelo 1968.

Protesti 1968. predstavljaju globalni pokret, jer su se odvijali u više zemalja istovremeno, bezmalo u svim većim univerzitetskim centrima sveta – od Njujorka i Pariza, preko Varšave i Beograda, do Kaira i Tokija.

Zdravo 👋 Želimo ti dobrodošlicu na Glavne 🖖

Upravo čitaš priču dostupnu samo uz plaćenu članarinu. Mesec dana nakon objavljivanja biće dostupna uz besplatnu članarinu. Ako želiš da je pročitaš do kraja odmah - pozivamo te da se odlučiš za plaćenu članarinu. 👈

🥁 Svi novi tekstovi su prvih 30 dana dostupni samo uz plaćenu članarinu!

Plaćena članarina omogućava nam da nastavimo da objavljujemo kvalitetne priče na raznovrsne teme, bez opterećivanja sajta banerima koji ometaju čitanje. Uz mesečnu članarinu nižu od 6 šoljica kafe u kafiću, nadamo se da ćeš odlučiti da na ovaj način podržiš naš rad...