Školska lektira između neophodnosti i obaveze

Školska lektira između neophodnosti i obaveze

Bogdan Petrović
Bogdan Petrović

Razgovori o tome u kojoj meri je važno razvijanje čitalačkih navika kod dece, kako mlađeg tako i starijeg školskog uzrasta, uglavnom se svode na generalizovane zaključke o tome da je čitanje samo školska obaveza ili pak veština koja detetu ne donosi neku praktičnu korist. Međutim, nije baš tako.

Čitanje, upravo posredstvom nastave književnosti, u okviru školske lektire, omogućava razvoj ličnosti deteta u najširem mogućem smislu.

Tim putem dete razvija svoju socijalnu i emocionalnu inteligenciju, naspram intelektualnih umeća koja primenjuje u kritičkom sagledavanju pročitanog dela. Čitanje o životima likova kao tipova ličnosti koje pisac kreira na osnovu primera koji egzistiraju u našoj svakodnevnici, omogućava učeniku nadgradnju sopstvenih životnih iskustava.

U kojoj meri deca zaista čitaju lektiru?

Krajem 2018. i početkom 2019. godine sprovedeno je anketno istraživanje čitalačkih navika učenika u srednjim školama na uzorku od 1177 učenika iz 13 srednjih škola s područja Niša i Novog Pazara putem anketnog upitnika. Pitanja su obuhvatila njihov odnos prema čitanju u okviru nastave književnosti, ali i u privatnoj sferi njihovog života.

Rezultati istraživanja pokazali su veliki procenat učeničke nezainteresovanosti za školsku lektiru, što su uglavnom opravdavali njenom neprilagođenošću njihovom uzrastu, a pogotovu neusklađenošću lektire sa njihovim interesovanjima.

Odgovori dobijeni putem ovog istraživanja pokazali su da 44,4% ispitanika nerado čita školsku lektiru, dok tek 8,3% to čini sa zadovoljstvom. Da je školska lektira u skladu sa onim što njih interesuje izjasnilo se 41,9% učenika. Dakle, skoro 60% anketirane dece izjavilo je da lektira nije usklađena sa onim što njih zanima, što potvrđuje i podatak da preko 70% ispitanika radije čita knjige po sopstvenom izboru, nego ona dela koja se nalaze na spisku obavezne lektire.

Zdravo 👋 Želimo ti dobrodošlicu na Glavne 🖖

Upravo čitaš priču dostupnu uz besplatnu članarinu. To znači da je ona objavljena pre najmanje mesec dana. Ako ti se sviđa i želiš da čitaš naše novije članke - pozivamo te da se odlučiš za plaćenu članarinu. 👈

🥁 Svi novi tekstovi su prvih 30 dana dostupni samo uz plaćenu članarinu!

Plaćena članarina omogućava nam da nastavimo da objavljujemo kvalitetne priče na raznovrsne teme, bez opterećivanja sajta banerima koji ometaju čitanje. Uz mesečnu članarinu nižu od 6 šoljica kafe u kafiću, nadamo se da ćeš odlučiti da na ovaj način podržiš naš rad...