Prometej savremene nauke; Intervju sa profesorom Goranom Stojanovićem

Prometej savremene nauke; Intervju sa profesorom Goranom Stojanovićem

Jelena Aleksić
Jelena Aleksić

Mikrofluidni čipovi za ispiranje zuba, vezene elektrode koje se ugrađuju u majice radi merenja temperature, kondenzator od suvih kajsija, senzor od fondana koji meri biomarkere u usnoj šupljini...

Laiku je zaista teško razumeti koliko je vremena, truda i posvećenosti potrebno da se razvije samo jedan od ovih izuma, tako kompleksan u nastajanju a tako koristan i jednostavan u upotrebi.

Često nužan i jedini mogući.  Inovativan, stvoren u Srbiji, nagrađen i priznat. Prepoznat. Pričamo li o čoveku ili o njegovom delu?

Teško je odvojiti rad profesora Gorana Stojanovića od njegovog karaktera, koga će svojevremeno u jednom intervju predstaviti kao „vunderking slobode i napretka“.

Jer svaka od kreacija u timu doktora Stojanovića, ogledalo je „homo deusa“ ali i „homo ludensa“ bez čije potrebe sa igrom, maštom, eksperimentom i istraživanjem ne bi bilo onog svetu sasvim novog.

I zaista, samo je iskra dovoljna pa da sa redovnim profesorom Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu stupite u jedan sasvim otvoren, duhovit razgovor o ličnom i(li) profesionalnom bez razlike. I baš zbog ovog nedostatka naučnog elitizma i apsolutne usresređenosti na prosvetiteljstvo, čitalac pa i sam autor na stranicama koje slede s lakoćom razumeva kako funkcioniše nanoelektronika, biomedicinski inženjering i(li) tekstilna elektronika.

Zato s punim poverenjem pružamo ruku profesoru Stojanoviću koji nas kao u valceru, lako i sigurno držeći, upoznaje sa beskrajnim podijumom nauke.

Zdravo 👋 Želimo ti dobrodošlicu na Glavne 🖖

Upravo čitaš priču dostupnu uz besplatnu članarinu. To znači da je ona objavljena pre najmanje mesec dana. Ako ti se sviđa i želiš da čitaš naše novije članke - pozivamo te da se odlučiš za plaćenu članarinu. 👈

🥁 Svi novi tekstovi su prvih 30 dana dostupni samo uz plaćenu članarinu!

Plaćena članarina omogućava nam da nastavimo da objavljujemo kvalitetne priče na raznovrsne teme, bez opterećivanja sajta banerima koji ometaju čitanje. Uz mesečnu članarinu nižu od 6 šoljica kafe u kafiću, nadamo se da ćeš odlučiti da na ovaj način podržiš naš rad...