Burnout: Tihi ubica kapitalizma?

Burnout: Tihi ubica kapitalizma?

Dušan Katilović
Dušan Katilović

Sindrom pregorevanja na radu (eng. burnout syndrome) postao je najvidljivija posledica lažne new age religije u kojoj je neprestani rad do iznurenosti slavljen kao vrhunska lična i društvena vrednost.

Davanje stalnog ličnog maksimuma na polju rada oslikavano je kao put individualnog uspeha osobe i njenog priznanja od strane društva i kao tiket kojim se kupuje pravo na življenje Američkog sna.

Od tog sna, međutim, nije bilo ništa. Oni koji su u njega zdušno verovali dobili su umesto snova noćne more, bolesti zavisnosti i psihijatrijske dijagnoze. Kapitalizam sada traži način da ustukne korak unazad jer mu se toliki broj na poslu izgorelih - ne isplati.

Da li su Kalvin i Veber mogli da predvide burnout?

Burnout sindrom je fenomen koji se može vezati za obavljanje bilo kakvih radnih i drugih aktivnosti osobe koja na tim radnim zadacima daje više nego što objektivno može da izdrži. U tom pogledu, žrtva može da bude sa bilo kog dela spektra savremenog tržišno orijentisanog društva i iz bilo kojeg društvenog sloja - od vlasnika najkrupnijeg kapitala do prekarnog radnika, savremenog roba tezgaroške (gig) ekonomije.

Iako se u poslednje vreme i u svetu i kod nas mnogo govori o izgaranju na radnom mestu, pojava nije naročito nova i njeni koreni potiču iz onoga što je još Maks Veber definisao kao  protestanstku radnu etiku.

Iako je ovaj teološko-filozofski i ekonomsko-društveni koncept svakako prisutan i u određenim broju društava Zapadne Evrope (Holandija, Belgija, Nemačka, nordijske zemlje, Velika Britanija), on je globalnu prihvatljivost stekao preko Sjedinjenih Američkih Država, mutirajući vremenom u skladu sa potrebama kapitalizma u kojem skromnost, oskudnost i štedljivost odavno nisu naročito poželjni svetovni kvaliteti protestantizma.

Zdravo 👋 Želimo ti dobrodošlicu na Glavne 🖖

Upravo čitaš priču dostupnu samo uz plaćenu članarinu. Mesec dana nakon objavljivanja biće dostupna uz besplatnu članarinu. Ako želiš da je pročitaš do kraja odmah - pozivamo te da se odlučiš za plaćenu članarinu. 👈

🥁 Svi novi tekstovi su prvih 30 dana dostupni samo uz plaćenu članarinu!

Plaćena članarina omogućava nam da nastavimo da objavljujemo kvalitetne priče na raznovrsne teme, bez opterećivanja sajta banerima koji ometaju čitanje. Uz mesečnu članarinu nižu od 6 šoljica kafe u kafiću, nadamo se da ćeš odlučiti da na ovaj način podržiš naš rad...